Om oss

Gården har tolv melkekyr pluss ungdyr. Gården ligger idyllisk til ved Fanafjorden.
Vi yster av ca. 2000 liter i uken i tillegg til 200L yoghurt. Vi har 3,5 årsverk på gården.

Vi driver også med produksjon av smågnagerhøy, som selges i dyrebutikkene i Bergen.

Historie

Det har blitt drevet melkeproduksjon i mange generasjoner. På gården har det også vært drevet transport av fisk fra nordnorge til Bergen med hardangerjektar. Den mest kjente av disse båtene var "Gjøa", som var 50% eid av Breivik gård.

På gården er det også to viking-gravhauger, og en stor hilder det har vært tidelig bosetning under.

Driftsbygningen ble sist modernisert i år 2000.

Kontakt oss

Send oss en e-post på jhafslun@online.no

Eller ring oss: 907 57 054

Finn oss

Adresse: Krokeideveien 511, 5244 Fana